Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Hừa Ngài

Bản Hà Là Chủ A - Hừa Ngài, Mường Chà, Điện Biên
dbn-muongcha-ptdtbtthcshuangai@edu.viettel.vn